– Dårleg økonomi skal ikkje hindra barn og unge i å delta i fritidsaktivitetar, seier Pervin (40), som arbeider for at alle skal vera med

Ho kom til Norge som kvoteflyktning og er no tilsett som koordinator i Allemed-prosjektet i Time. Pervin Khalil meiner deltaking i fritidsaktivitetar gir inkludering og hindrar radikalisering.