Debatt om institusjonstenestene i Klepp: – Eg er blitt servert historier som eg er blitt rysta av

Klepp-politikarane er uroa over det som kjem fram i rapporten om institusjonstenestene i kommunen.