Pengene ble utbetalt i løpet av de to siste ukene i april, og i snitt er det delt ut 3200 kroner i kundeutbytte per boliglån.

Kundeutbytte er kundens andel av Sparebanken Vests overskudd fra 2019. Selve summen som den enkelte får er basert på bankens resultat, hvor mye kunden har i lån og innskudd, og hvor lenge man var kunde i løpet av 2019.

– For oss er det viktig å stille opp for regionen og kundene våre i en krevende tid. Derfor er vi svært glade for at vi nå skal dele av vårt overskudd med kundene våre på Jæren og på Vestlandet for øvrig. Vi skal strekke oss langt for å bidra til at kundene våre kan gå en trygg økonomisk fremtid i møte, sier Ommund Braut, Banksjef i Sparebanken Vest på Nærbø.

60 prosent eid av kundene

Sparebanken Vest er Norges nest eldste bank, grunnlagt i 1823, og også den største banken i Norge som gir tilbake til kundene gjennom kundeutbytte. Det er kun to andre banker i landet som gjør dette, og her i distriktet er det Sandnes sparebank som også er rause med sine kunder.

– 60 prosent av Sparebanken Vest er eid av kundene. Da er det helt naturlig at også store deler av overskuddet som vi skaper sammen med kundene våre skal komme dem til gode. Det er eierstrukturen som gjør dette mulig gjennom den gamle, såkalte "sparebankmodellen" , kommenterer Braut

I tillegg til kundeutbytte, deler Sparebanken Vest også ut samfunnsutbytte på til sammen 89 millioner kroner. De siste ti årene har banken delt ut én milliard kroner til gode tiltak i lokalsamfunn og næringsliv på Vestlandet.

– Vi er opptatt av å ta tydelig samfunnsansvar og som sparebank har vi anledning til å gjøre dette ved å dele ut både kundeutbytte og samfunnsnyttige midler til lokalmiljøet vårt. I en tid hvor mange privatpersoner, lag og foreninger har mistet inntekter mener vi dette er viktigere enn noen gang, sier Braut.

Koronamidler til lokale korps

Den 23. mars annonserte også Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest at de oppretter et ekstra "koronafond" som skal støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil gå glipp av inntekter på grunn av koronaepidemien. Søknadsportalen for fondet ble åpnet før påske og har allerede mottatt en rekke søknader. Tildelingene skjer fortløpende.

– Dette viser styrken i sparebankmodellen, for i situasjoner som dette har vi enda større rom for å støtte opp om lokalmiljøene. Midlene skal gå til organisasjoner som bidrar til gode, inkluderende lokalmiljø for barn og unge. Jeg håper at lag og foreninger på Jæren, som har opplevd bortfall av inntekter eller har fått økte kostnader som følge av situasjonen, søker fondet om støtte, sier Braut.

Banksjefen forteller videre at de har valgt å prioritere en del korps, og opplyser at både Orre skulekorps, Nærbø skulekorps og Bryne skulekorps fått positive svar på sine søknader.