Denne gamle skulen kan igjen bli fylt med liv – sjå kven som no kan flytta inn

Tu gamle skule kan bli ny arbeidsplass for kommunalt tilsette i Klepp medan rådhuset blir utvida og rehabilitert.