Denne gjengen kan få ungdomsklubb: Rådmannen sa nei, men politikarane seier ja

Politikarane vel å sjå vekk frå rådmannen si tilråding og seier ja til ungdomsklubb sør i kommunen