Denne skulen får ikkje heita Kleppeloen

– Det er ikkje fagleg forsvarleg å etterkomma kommunen sitt ønskje om å kalla skulen Kleppeloen, seier Erlend Trones, stadnamnansvarleg i Kartverket region vest.