Det er planlagt fresing og asfaltering av følgende fylkesveier i uke 18 og 19:

  • Fv 4496 Auestadsletta i Sandnes, fra Vatnekrossen mot Velde (ca. 1,5 km)
  • Fv 4492 Hanadalen, hele Skippergata (ca. 1 km)
  • Fv 505 Kverneland, fra Theodor Dahls veg til Frøyland skole (ca. 1,5 km)

Arbeidet starter opp på mandag 2. mai 2022 og vil pågå mellom kl. 20.00 – 06.00.

Trafikken vil bli ledet forbi arbeidsområdet ved hjelp av ledebil og manuell dirigering.

Det tas forbehold om vær.

Det opplyser Aina Gry Solheim, byggeleder for vedlikehold, asfalt og vegmerking i Rogaland fylkeskommune.