↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

909 44 444

Besøksadresse

Sælandsvegen
4342 UNDHEIM
  1. Beskrivelse

Peder Erga Transport Sandtak Ans ble først etablert som transportforretning i 1939 av Peder Erga fra Bryne.

Utvidet med sandtak i 1949 på Netland i Time kommune. Sønnen John Petter Erga ble medeier i 1964.

Etter år med masseuttak fra ulike steder,til etablering av nåværende sandtak på Sæland (Time kommune) i 1971,

og fra 2001 med masseuttak på Håland i Time

3. generasjon; Petter Erga, ble medansvarlig i 1986, og er nå den som har hovedansvaret for den daglige driften.

I 2000 ble foretaket registrert som ansvarlig selskap (ans).

I 2009 ble foretaket registrert som AS

Fra en enkel lastebil i 1939, består i dag maskinparken av:

Pukkverk, vaske- og produksjonsutstyr for sand, hjul-

lastere, gravemaskiner og lastebiler.