Derfor måtte Bryne mølle sperrast av

Det er skiferen på taket det handlar om.