Derfor stiller FAU seg bak store klassar når elevane returnerer til Bryne skule

– FAU og skulen står side om side, seier FAU-leiaren, men presiserer at forslaget ikkje kom frå dei.