Desse får vera på skulen: - Ein annleis skulekvardag

Alle skular og barnehagar er stengde for ordinær drift fram til 26. mars, men nokon får likevel koma innanfor portane.