Desse kulturhistoriske landskapa i Rogaland er rekna til å vera av nasjonal interesse

Tre av dei 17 kulturhistoriske landskapa, som er rekna til vera av nasjonal interesse, ligg på Jæren.