Desse vil bli avdelingsleiar på Tu skule

Seks kvinner og ein mann står på søkjarlista.