– Det blir ikkje vanleg skule, slik det var før 13. mars

Dei vidaregåande skulane på Jæren planlegg ein gradvis og forsiktig gjenoppstart.