Tirsdag 14. februar kunne vi lese på jbl.no at et flertall i fylkesutvalget, bestående av Senterpartiet, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og MDG, har fremmet innsigelse mot plassering av ny barneskole på Vigrestad. Innsigelsen framstår som lite gjennomtenkt og dårlig begrunnet.

For det første begrunnes innsigelsen med at plasseringen vil øke transportbehovet til skolen, siden skolen vil bli plassert «utenfor sentrum». Dette argumentet gir rett og slett ikke mening, da skolen kun skal flyttes litt over 600 meter i luftlinje fra eksisterende tomt, og samtidig plasseres rett ved siden av både idrettsanlegget, Vigrestad barnehage og Vigrestad storskule (som skal bli ungdomsskole).

Tar vi også med at ny plassering av skolen vil redusere avstanden til Stokkalandsmarka, og sånn sett gjøre det enklere for elevene å sykle til skolen framfor å bli kjørt, så ser man raskt at flertallet i fylkesutvalget rett og slett ikke skjønt de lokale forholdene på Vigrestad.

For det andre begrunnes innsigelsen med jordvern. Her er det verdt å minne fylkespolitikerne om at tomta hvor den nye skolen skal bygges ligger innenfor de langsiktige byggegrensene og at tomta i flere tiår har vært satt av til bygging av skole. Kommunen skal med andre ord ikke gjøre noe annet enn hva som lenge har vært planlagt, og som fylkespolitikerne tidligere ikke har hatt noen innsigelser mot.

For det tredje undres jeg også over at Senterpartiet i denne saken stemmer mot seg selv, og er med i flertallet som har fremmet innsigelse, stikk i strid med hva et bredt flertallet i kommunestyret i Hå har vedtatt.

Vigrestad har ventet i over 20 år på en ny skolestruktur, og elever og foreldre i Stokkalandsmarka har også blitt lovet ny skole lenge. En ny barneskole på ny tomt, kombinert med ungdomsskole like ved siden av, vil knytte Vigrestad sentrum og Stokkalandsmarka tettere sammen og løfte skolemiljøet i bygda. Det håper jeg at fylkespolitikerne i Senterpartiet, Venstre, Arbeiderpartiet, SV og MDG også snart innser. Det er ikke for sent å snu!