Etter å ha lest det viktige debattinnlegget fra foreldre i to barnehager i Klepp kommune, vil vi som foreldre og andelshavere i Spødarbakken barnehage på Bryne få trekke frem at det er barnehager som verdsetter det å ha søkelys på næringsrik og god mat i barnehagen.

Les også

Vårt første møte med matbordet i to barnehager i Klepp bekymrer oss

Spødarbakken barnehage er én av få barnehager på Jæren som gjør nettopp dette. De har en kokk i 93 % stilling uten å ta av grunnbemanningen. Kokken er utdannet storkjøkkenkokk og har god kunnskap om riktig mat for små kropper i vekst.

De har fokus på datomerking, hvor mye mat en må lage for å unngå for mye svinn og bred variasjon i maten.

Det gir trygghet å vite at de ansatte har mer nærværstid med barna. Med en kokk i fast stilling er alle ansatte i Spødarbakken til stede for barna, og de må ikke gå til og fra for å lage mat.

Barna får god næringsrik og energirik mat og de får ikke minst smake på mye forskjellig mat – skepsisen til mat blir kraftig redusert.

Vi opplever at ungene våre er uredde i møte med ny mat og liker det meste. Det føles trygt og godt å levere det mest dyrebare vi har til en barnehage som ser verdien av flere voksne rundt barna og en kokk med utdannelse i faget.

Vi håper flere barnehager følger etter og at kommunene vil ha enda mer fokus på dette fremover.

Å forebygge sykdom, overvekt og ha et positivt forhold til mat er viktig for alle.

Vi er enige med foreldrene i Klepp og mener at potensialet for å forbedre folkehelsen er enorm.