To markante trender gjør seg gjeldende i søkertallet til Universitetet i Stavanger (UiS) i år - rekordhøy søkning til internasjonale studier og en nasjonal nedgang i søkertallet til høyere utdanning i Samordna opptak.

Attraktivt tollstudium

Det er bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll som gjør det aller best. Ingen andre studier i Norge har flere primærsøkere per studieplass enn tollstudiet tross nedgang på 849 primærsøkere for dette studiet sammenlignet med i fjor. Hele 20,3 søkere konkurrerer om hver studieplass. Med totalt 1 215 primærsøkere er utdanningen også den femte mest søkte av de 1 317 studiene som tilbys i Samordna opptak.

Bachelorutdanningen i toll, vareførsel og grensekontroll, som er utviklet i samarbeid med Tolletaten, har også økt antall studieplasser til høsten fra 35 til 60. Antallet plasser øker siden Tolletaten har signalisert økt behov for flere ansatte i årene som kommer. Studiet er det eneste av sitt slag i Norge og erstatter den tidligere etatsinterne tollerutdanningen. Norge er det første landet i Norden som organiserer tollutdanningen på denne måten.

Siv Meyer fra Vigrestad var sjeleglad da hun sikret seg plass på nettopp denne bachelorutdanningen i fjor høst.

HJun synes det var stas å være blant dem som fikk studieplass på det attraktive studiet.

– Jeg har tatt juss før, og det var veldig spennende, det også. Samtidig så synes jeg at det å være toller ser så spennende ut. Jeg ser på alle mulige serier om tolleryrket, og fant ut at dette var noe jeg hadde kjempelyst til å gjøre, uttalte hun i et intervju med Jærbladet i fjor høst.

Rekordsøkning internasjonalt

2022 kan karakteriseres som post-korona, et år der man går tilbake til mer normale forhold. Potensielle studiesøkere har flere valgmuligheter i år enn de to siste årene. De har nå anledning til å ta et friår, til å reise og til å jobbe fordi arbeidsmarkedet er godt.

– Dette ser ut til å ha påvirket søkningen til høyere utdanning. Bedre muligheter for å reise viser også igjen på rekordsøkningen til våre internasjonale utdanninger og våre utdanninger i utøvende kunstfag. Sistnevnte har en stor andel utenlandske studenter, sier Merete Vadla Madland, fungerende rektor ved UiS.

Madland viser også til at endringer i alderssammensetningen hos årets søkermasse gjenspeiler et arbeidsmarked som går godt, og at flere er i jobb. Andelen søkere i aldersgruppen 24-39 år går ned, gruppen over 40 år er relativ stabil, mens søkere til og med 21 år øker sammenlignet med i fjor.

UiS har søkerrekord fra internasjonale studenter. Det er 5 440 primærsøkere til 321 studieplasser i det rekordstore internasjonale opptaket ved UiS, en økning på 32,2 prosent og 1325 flere søkere sammenlignet med i fjor.

For de internasjonale søkerne er det oppgang i de fleste utdanningene, og til sammen nesten 17 primærsøkere per studieplass. Det er Data Science som er mest populær med 517 primærsøkere, og sammen har de tre datautdanningene rekordsøking med nesten 33 primærsøkere per studieplass.

Nedgang i søkere til Samordna opptak

Nasjonalt er det nedgang i antall søkere til høyere utdanning i Samordna opptak i år, og UiS følger den nasjonale trenden. Til tross for nedgangen og færre studietilbud enn i fjor er søkningen den tredje beste for UiS noensinne med 6155 primærsøkere til 2470 studieplasser. Primærsøker er en søker som har utdanningen som sitt førstevalg på søknadsskjemaet.

UiS har en nedgang i søkertallet i Samordna opptak på 24 prosent sammenlignet med fjoråret. Nasjonalt er gjennomsnittlig nedgang på -12,4 prosent. Til sammen er det 2,5 søkere per studieplass ved UiS, som fortsatt er høyere enn landsgjennomsnittet, og det er fortsatt flere utdanninger som går fram også i år. Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn er den utdanning som øker mest ved UiS med 38 prosent, fulgt av femårig master i datateknologi. Også reiselivsutdanningene og bachelorutdanninger i ingeniørfag har en oppgang fra i fjor. Her er det de to nye utdanningene i medisinsk teknologi og batteri- og energiteknologi som har høyest antall primærsøkere per studieplass.

Andre populære studier i Samordna opptak

Den nest mest søkte utdanningen ved UiS i Samordna opptak er fortsatt sykepleiestudiet med 563 primærsøkere til 315 studieplasser. På tredjeplass finner vi bachelor i økonomi og administrasjon med 550 primærsøkere. På fjerdeplass er bachelor i sosialt arbeid med 285 primærsøkere. Også energiutdanningene går fram i år, både i det nasjonale opptaket og i det lokale opptaket ved UiS. Søkningen går fram med 10 prosent sammenlignet med i fjor både for bachelor- og masterutdanninger innenfor ingeniørstudier i energi. Samtidig øker søkningen med fem prosent i det internasjonale opptaket.

Oppgang i lokalt opptak

Det lokale opptaket til toårige masterutdanninger og videreutdanninger ved UiS har 5 875 primærsøkere, en oppgang på 3,4 prosent. Det er master i spesialpedagogikk som topper listen med 499 primærsøkere. På andreplass er master i samfunnssikkerhet med 366 primærsøkere. Den nye masterutdanningen i barnevernsarbeid har 123 primærsøkere og bidrar til en god oppgang på det samfunnsvitenskapelige fakultet. Fakultet for utøvende kunst har rekordsøknad med 748 primærsøkere, en oppgang med 30,3 prosent.