– Det verste og mest pinlege eg har vore borti

Ane Mari Braut Nese har hatt ein av sine største dagar som politikar.