Dette blir Klepp-ordføraren sin nye arbeidsplass

Medan nytt kommunehus blir bygd, er planen at dei tilsette på rådhuset skal over i den gamle skulen og paviljongbygget på Tu.