Dette er status for punktlegheit og avgangar på Jærbanen i koronasituasjonen

Go-Ahead kuttar i rutetilbodet, og gjer endringar for å tilpasse seg vanskelege tider.