Time Høyre har avholdt endelig nominasjonsmøte. Nominasjonskomiteen, som har bestått av Katrin Årsland, Knut Mauland, Magne Auestad, Maria Eide, Øyvind Time og Margret Hagerup innstilte enstemmig på listen, og at de to øverste kandidatene skulle kumuleres.

– Vi presenterer nå en solid liste med mange spennende navn. Noen er helt ferske i politikken, mens andre har vært med lenger. Listen inneholder dermed en god blanding av kontinuitet og fornyelse, sier Margret Hagerup på vegne av nominasjonskomiteen, i en pressemelding.

– Det er gledelig at det har kommet så mange nye medlemmer til i prosessen, i tillegg til at de fleste av dem som er med i dag har lyst å være med videre. De som sitter i kommunestyret og andre utvalg for Time Høyre i dag gjør en svært god jobb, og vi har derfor prioritert å ha med alle videre på høye plasseringer. I tillegg har vi funnet plass til noen nykommere, sier Hagerup.

De har vedtatt en liste med hele 33 kandidater.

– Det er med stor glede vi kan meddele at det er en rekordhøy kvinneandel. Hele 16 kvinner og 17 menn har stilt seg til disposisjon for Time Høyre, og vi er helt sikre på at alle som står på listen vil bidra til at vi farger Jæren blått.

Videre skriver partiet at de er glade for at Andreas Vollsund har sagt ja til å stille som ordførerkandidat, og at han får med seg så mange dyktige og engasjerte kandidater på listen

Nr

Navn

Bosted

Født

1

Andreas Vollsund

Lye

1986

2

Gretha Braut Nese

Bryne

1982

3

Ole Jørgen Alstadsæter

Bryne

1959

4

Iren Lassen

Kvernaland

1986

5

Pål Undheim

Undheim

1991

6

Kirsten Alstadsæter

Bryne

1993

7

Rein Harald Salte

Bryne

1969

8

Else Rege Grannes

Bryne

1953

9

Kjetil Eide

Kvernaland

1978

10

Benedikte Abeland

Kvernaland

2005

11

Lars Enevoldsen

Bryne

1955

12

Jorun Beate Fylkesnes

Bryne

1972

13

Jan Terje Meland

Lye

1985

14

Alice Asbjørnsen

Kvernaland

1979

15

Thomas Liland-Vik

Bryne

1978

16

Gøril Helene Florvaag

Bryne

1975

17

Leidulf Heskje

Bryne

1952

18

Bente Hamre Larsen

Kvernaland

1982

19

Agnar Urban

Lye

1976

20

Anne Karen Oftedal

Lye

1991

21

Anthoni Røksund Dias

Bryne

1975

22

Marlin Furuløkken Jespersen

Bryne

1980

23

Einar Nese Johnsen

Bryne

2004

24

Randi Kluge Vatne

Kvernaland

1964

25

Svein Bø

Undheim

1971

26

Marie Heggelund

Kvernaland

1982

27

Simon Alemayehu Hatle

Bryne

1991

28

Amalie Kronfelt Sirekrok

Lye

1994

29

Oskar Ramstad

Bryne

2005

30

Ghazi Alannan

Bryne

2004

31

Kenneth Terjesen

Lye

1987

32

Trude Høyland

Bryne

1965

33

Kristin Haller Kverneland

Kvernaland

1957