Gå til sidens hovedinnhold

Dette lurte seerne på: – Hvorfor innfører dere ikke hjemmeskole?

Torsdag 14. januar kjørte Jærbladet direktesending med kommuneoverlegene på Jæren. De svarte på innsendte spørsmål fra leserne. Se svarene i artikkelen.

Se siste nytt fra smittesituasjonen på Jæren her:

Kommuneoverlegene på Jæren startet pressekonferansen med å orientere om status i sin kommune.

– Vi har hatt en stor økning i smittetilfeller i desember, frem mot nyttår og etter nyttår. Nå ser vi at det er færre meldte smittetilfeller de siste dagene, både i Stavanger og sørover. Det er en tendens til at stigningen flater ut, sa kommuneoverlege i Time.

Det er mellom 15 og 20 personer i isolasjon i Time. Rundt 60 personer er i karantene. I Klepp er 11 i isolasjon, mens 84 er i karantene. 102 er totalt bekreftet smittet under pandemien i kommunen.

I Hå er 15 i smitteisolasjon, men flere av disse er ferdige med sin isolasjonstid i løpet av dagen. 36 personer er i nærkontaktkarantene.

Dette lurte dere på

Et av spørsmålene flere hadde sendt inn, var knyttet til smittesporing. Der kunne kommuneoverlege i Hå, Gerd Signy Omland fortelle at kommunen stort sett oppdaget smittekildene, med noen få unntak. Det samme gjaldt i Klepp:

– Vi har relativt god kontroll på smittekildene, og det er det viktigste for oss. Vi har kunnet spore tilbake hvor rundt 95 prosent av tilfellene stammer fra, og det er noe av det beste i landet, sa kommuneoverlege i Klepp, Roman Benz.

Andre lurte på om det var mulig å bli smittet i trafikken hvis en kjørte bak en annen bil. Svaret på det er nei. Er en i samme kjøretøy, eller i et rom med lite luftvolum, er svaret derimot et helt annet:

– Det stemmer at når det er lite luftvolum, så er risikoen for smitte mye større. Det har vi sett eksempler på særlig i drosjebransjen, i tillegg til buss-saken som var for en stund siden, sa Øgaard.

Under følger en rekke utplukkede spørsmål og svar fra pressekonferansen:

– Kan en være smittet med negative testresultat?

– Tester en tidlig i sykdomsprosessen, kan en få en falsk, negativ test. Derfor har vi prosedyrer hvor vi også tester personer etter seks dager hvis de har blitt testet tidlig i sykdomsforløpet.

– Er det godt nok å kun ta prøve fra munnen?

– Det er ikke godt nok. Det er klart at hvis det ikke er mulig å teste på en annen måte, slår vi oss til ro med det, men ideelt sett tar en to prøver. Det er bedre med neseprøven i tillegg til ganeprøven.

– Hvordan skal en tolke anbefalinger?

– Det er en grunn til at det gis anbefalinger, og ikke pålegg. Blir det gitt pålegg vil det være lovbrudd å gjøre noe annet. Anbefalingene er gitt for det er gode grunner til å følge dem, og det opplever vi at folk gjør, men vi er forskjellige. Jeg tenker det er viktig å ha respekt for anbefalingene, og følge dem. De er gitt av en grunn.

– Er det trygt å gå på treningssentrene på Jæren?

Vi har gjort ulike vurderinger på Nord-Jæren og her. Der har de hatt litt høyere smittetall, så det setter vi i perspektiv. Vi har hatt et tett samarbeid med jærkommunene med tanke på dette spørsmålet, og vurdert at det er gode smitteverntiltak på treningssentrene her. Derfor har vi ikke funnet grunn til å stenge dem, og vi mener det er trygt å gå på treningssenter. Men en ting er rutinene, en annen viktig ting er at de som går på treningssentrene er bevisst på å holde avstand og følge reglene. Det er det viktigste for den enkeltes trygghet.

– Hvor lett kan smitte spre seg gjennom for eksempel aircondition?

Ventilasjonen og sirkulasjonen av luften i et rom kan føre til smitte, og dette har igjen med volumet i rommet å gjøre. Det viktigste er avstanden, derfor har vi dette med minst én meter avstand, og med aktivitet hvor du puster mye - minst to meter avstand.

– Vurderes det kontinuerlig å stenge treningssentrene?

– Ja, absolutt. Vi har tatt initiativ til å intensivere kontroll på smittevernrutinene. Får vi bekymringsmeldinger, eller oppdager kritikkverdige forhold, vurderer vi dette.

– Har dere sett smittetilfeller ved treningssenter:

– Nei.

– Hvorfor ikke gjøre som i mars: Stenge ned samfunnet og grensene og så la vaksinen ta resten?

– Det å stenge ned samfunnet har store kostnader, både direkte på økonomi, stigende arbeidsledighet og i form av sosiale og psykiske plager som det medfører. En vurderer dette opp imot gevinsten. Vi vil ikke klare å utrydde viruset - det vil alltid være noen få som er smittet, så det er ikke en varig løsning, men dette vurderer regjeringen grundig, altså kostnaden opp imot effekten tiltakene får.

– Hvorfor ikke innføre hjemmeskole?

– Det er gjort en del forskning, både effekten av hjemmeskole på sårbare elevgrupper og hvor stor rolle skolen har i smittespredning. Der ser en at sårbare elever får det ofte verre med hjemmeskole, mens de flinke klarer seg godt. Skolene har en begrenset rolle i smittespredning, og spesielt barneskolen. Det gir en mindre effekt på smittespredningen å stenge skolene, og det har ofte negative konsekvenser for en del grupper. Derfor tenker vi at det er en av de siste tiltakene vi vurderer

– Er det et scenario å stenge skoler og barnehager?

– Det er det hvis alt annet er prøvd. Det er sannsynligvis steget før portforbud.

– Kan en stenge enkeltskoler?

Ja, det kan vi, men det må være begrunnet i smittesituasjonen ved den enkelte skolen. Får vi mange smittetilfeller på kryss av klasser kan det være nødvendig å stenge i kortere perioder.

– Kan en ta vaksinen når en er syk?

– Ikke akkurat da, men vi anbefaler at også de som har gjennomgått korona, skal ta den etterpå.

– Kan vaksinerte reise til utlandet?

– Rådet er fremdeles at en skal unngå utenlandsreise, uavhengig om en er vaksinerte eller ikke, så dette er det ikke noe klart svar på. Det er ikke lett å si hvordan det blir til sommeren, så det å bestille reise nå er en risiko den enkelte må vurdere.

– Hvordan vil sommeren se ut?

– Det er veldig vanskelig å si hvor langt vi har kommet i vaksinasjonsprosessen da. Jeg tror fremdeles det vil være tiltak vi må ha i sommer, men forhåpentligvis er de ikke så omfattende som nå.

– Er vaksinen trygg å ta for dem som har hatt erfaring med reaksjoner på allergier eller vaksiner tidligere?

– Har du hatt alvorlige allergireaksjoner, skal du være litt varsom. Du kan få vaksinen, men da må du ha ekstra beredskap når du får vaksinen. Vi har alltid beredskap for alle som tar vaksinen og alle skal vente i minst 20 minutter etter de har fått vaksinen. Har du fått allergier før, skal du være ekstra på vakt, og det bør være kjent for vaksinepersonalet.