Dette sier jærkommunene om koronasituasjonen: Forberedt på å iverksette nye tiltak