Dette skjer når barn under 15 år tyr til vold og ikke kan straffes

Det er et større apparat som kobles inn når ungdommer tyr til kriminalitet. Både skole, politi, barnevern og SLT trekker frem viktigheten av at foreldrene til de involverte ungdommene bidrar når voldsepisoder oppstår.