Pressebriefen skjer direkte fra Statsministerens kontor klokka 14.00.