Oversikt over barnehagene med flest søkere følger nederst!

– Vi er godt fornøyde med det - det er alltid kjekt å føle seg populære, sier barnehagestyrer i Trollongane barnehage, Tor Inge Pettersen.

Trollongane er barnehagen på Jæren som flest personer har hatt som førstevalg. Hele 52 søkere har hatt barnehagen øverst på sin liste. 27 av disse har fått ønsket oppfylt.

– Vi er heldige som har et nytt bygg som ligger nærme sentrum. Så mener jeg at vi også har et godt ord på oss ute på bygda, sier Pettersen.

Disse barnehagene har flest søkere

1. mars gikk fristen for å søke barnehageplass ut.

Jærkommunene har ulike kriterier som avgjør om en får førstevalget sitt oppfylt eller ikke, og langt ifra alle får barnet sitt i barnehagen de har satt opp øverst på lista.

Barnehagesjef i Hå, Hildegunn Sørfonn Husveg, har tidligere uttalt at flere søkere trolig måtte takke ja til både andre- og tredjevalg. En har for øvrig rett til å klage hvis en ikke kommer inn på første- eller andrevalget sitt.

Totalt har det komt inn 939 søkere innen fristen på Jæren. Slik fordeler de seg i kommunene:

 • Klepp: 366
 • Hå: 266
 • Time: 307

Under følger barnehagene med flest søkere fordelt etter kommune:

Klepp:

Kommunale barnehager:

 1. Sørhellet, 44 søkere
 2. Orre, 27 søkere
 3. Engelsvoll, 25 søkere
 4. Klepp friluftsbarnehage, 23 søkere
 5. Lyngmarka, 23 søkere

Private barnehager:

 1. Tjøttaparken, 43 søkere
 2. Espira Ormadalen, 30 søkere
 3. Vasshus gardsbarnehage, 30 søkere
 4. Kleppestemen barnehage, 23 søkere
 5. Markå barnehage, 23 søkere

Time:

Kommunale barnehager:

 1. Trollongane, 52 søkere
 2. Kvernaland, 31 søkere
 3. Vestly, 30 søkere
 4. Ådalen, 17 søkere
 5. Austbø, 13 søkere

Private barnehager:

 1. Spødarbakken, 27 søkere
 2. Frøyland barnehage, 24 søkere
 3. Undheim, 20 søkere
 4. Haugland gardsbarnehage, 16 søkere
 5. Espira Ree, 15 søkere

Hå:

Kommunale barnehager:

 1. Motlandsmarka, 27 søkere
 2. Vigrestad, 24 søkere
 3. Stokkalandsmarka, 23 søkere
 4. Rosktoppen, 22 søkere
 5. Breidablikk, 20 søkere

Private barnehager (Det er kun tre private barnehager i Hå)

 1. Tryggheim, 22 søkere
 2. Tjemslandshagen, 19 søkere
 3. Espira Skjeraberget, 15 søkere

Sørfonn Husveg presiserer at lista ikke nødvendigvis representerer hvilke barnehager som er «mest populære», ettersom innbyggertallet varierer i de ulike bygdene.

– Jobbet med inkludering

Det er altså Sørhellet og Motlandsmarka som er barnehagene med flest søkere i henholdsvis Klepp og Hå kommune.

Sørhellet hadde også flest søkere i Klepp i fjor, og det er også barnehagen som gjorde det best under kommunens foreldreundersøkelse for 2021.

I den forbindelse uttalte barnehagestyrer Grethe Barane følgende til Jærbladet:

– Det vi setter høyest er barnas trivsel, relasjonen mellom barn og voksne og barns utvikling. Dette er det viktig å score høyt på, og det har vi fokus på.

Det er ikke helt ulikt tankene til Trollongane, som i tillegg til å ha flest søkere, er også en av Jærens største barnehager med plass til 98 barn fordelt på 24 årsverk.

– Vi har jobbet mye med inkludering, og det syns jeg vi er gode på. Vi har gode lekegrupper for ungene, og vi har fokus på at de voksne skal være tett på ungene. Så jobber vi også en del med realfag, med blant annet fokus på naturen, samt enkel koding, sier Pettersen avslutningsvis.