Disse skal beskytte Borestranda: – Området er utsatt for mye slitasje

– Vi ønsker å kanalisere folk, og få flest mulig til å gå langs strandflaten. Der er det ingen vegetasjon og det tåler å bli tråkket på, sier Knut Henrik Eckhoff Dagestad i Statens naturoppsyn.