Her er Jernbaneverkets forslag til ny togtrasé

Av

Både i Hå og Klepp kan det framtidige dobbeltsporet bli lagt fleire kilometer frå dagens togline. Konsekvensane for landbruket kan bli store.