– Må gi gass

Av

Pengane til dobbeltsporet sørover på Jærbanen kan tidlegast koma i 2018. Ordførarane på Jæren lover å pressa på.