Lillian (33) frå Bryne kan ha bidrege til meir miljøvenleg gassproduksjon

I fleire år har Lillian Strand Ree forska på stoff som kan hindra at gassrøyr tettar seg. No kan ho kalla seg doktor.