Skjenka ulovleg på Bryggerie

Av

To kameratar hadde ein idé om å driva diskotek i Bryggerie på Tjøtta, etterkvart legalt. No er ein 46 år gammal polakk dømt til 40 dagars betinga fengsel.