21-åring dømt til 16 måneders fengsel for Rema-ran

Av

Mesteparten av straffen er betinget, så lenge ransmannen gjennomfører narkotikaprogram.