– Hvis vi ser all tilgjengelig informasjon i sammenheng, ser verden litt annerledes ut i etterkant, sier seksjonsleder Amund Preede Revheim i Nordsjø- og miljøseksjonen ved Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad.

I det aktuelle tidsrommet hvor droneobservasjonen skal ha funnet sted, fløy det forbi et SAS-fly fra Oslo til Stavanger. Politiet har etterforsket saken, og en politirapport peker på at de blinkende lysene i mørket kan ha stammet fra dette flyet, ifølge avisen.

– Vi har ikke endelig konkludert i denne etterforskningen, men det er like viktig å avkrefte som å bekrefte informasjon. Mye av informasjonen som Aftenbladet presenterer, blant annet om flyaktiviteten på de samme tidspunktene, er sentrale deler av etterforskningen av akkurat denne observasjonen, sier Revheim.

Det var torsdag kveld 13. oktober at det ble slått full alarm om observasjon av en drone i nærheten av gassanlegget på Kårstø. Væpnet politi rykket ut, og politiet innkalte til pressebrifing dagen etter. Politiet oppfordret også folk til å sende inn tips i saken.

Kårstø er Europas største gassprosessanlegg, og det er viktig i transport og behandling av gass og lettolje fra norsk sokkel.