Brannmeisteren: – Dette er jo eit viktig fagområde. Me skal jo tilby livreddande innsats til dyr på lik linje med menneske

Av

Brannmannskapa på Bryne er spesialistar på rask og skånsam redning av dyr.