Fylkesmannen vil ikkje ha jærlinja for ny E39

Av

Midtre og ytre korridor, også kalla jærlinja, gir størst negative konsekvensar samla sett, meiner Fylkesmannen.