- Jærlinja må med i den vidare planlegginga

Av

Jordvernforeningen i Rogaland vil ha det ytre traseen, Jærlinja, med i det vidare arbeidet for ny E39.