- Eg registrerer at Karlsbu-brannen og brannen i den gamle skulen blir kopla saman

To brannar med ukjent årsak på få dagar og med få kilometers avstand, men foreløpig har ikkje politiet haldepunkt for å kopla hendingane til kvarandre.