Det var sist uke at Landbruks- og matdepartementet bekreftet en endring i omsetningsavgiften for egg.

– Omsetningsrådet har enstemmig foreslått at omsetningsavgiften for egg økes med 70 øre til 1,50 kr per kg fra 1. juli, heter det i en uttalelse på regjeringens nettsider.

Over 200.000 i året

Det er snakk om store summer for eggprodusent Tor Gudmestad fra Nærbø. Han har 17.000 verpehøner, som er mer enn dobbelt så mye som en ordinær produsent.

Endringen i omsetningsavgiften vil bety rundt 220.000 kroner for Gudmestad, som også er leder i Rogaland Fjørfelag (Egg) og leder i Nærbø bondelag.

– Nortura har vært flinke å lagt pris på egg, og vi har fått kompensasjon for dette fortløpende, men det er klart at det er en vesentlig sum, og det som skjer nå svir hardt. Den omsetningsavgiften som allerede var (80 øre) var allerede ganske høy, sier Gudmestad.

Han sier at dette er et signal på at det har vært en overetablering i eggnæringen, som fører til overproduksjon.

Må få kontroll

Overproduksjonen av egg fører dermed til at omsetningsavgiften stiger. Det blir produsert mye egg, men det blir ikke solgt nok.

– Den enkleste og beste løsningen er å få etableringskontroll. Nå er det ingen begrensning.

Slik reglene er i dag, kan hvem som helst bygge hønsehus. Nortura har mottaksplikt, som betyr at de er nødt til å hente egg fra norske hønsehus.

– Hvis noen vil bygge et hønsehus uten avtale med en mottaker som har behov for disse eggene, så må det være et system som sier at vedkommende må betale en høyere omsetningsavgift, og den må være høy nok til at det i utgangspunktet ikke lønner seg for han å bygge når det ikke er rom for det. Det er ikke fordi vi ikke vil ha inn nye eggprodusenter, men de går på bekostning av de som allerede er der, og vi kommer aldri videre, mener Gudmestad.

Styremedlem i Nortura og tidligere nestleder i norsk fjørfelag, Tone Steinsland, har tidligere sagt at en differensiert omsetningsavgift for å sikre kontroll på nyetablering «er et kjærkomment forslag for eggnæringen».

Tor Gudmestad sier det i utgangspunktet er godt at jordbrukspolitikken er basert på at markedet i Norge skal være fritt for alle, men at de nå ser at regulering er nødvendig.

Vil ha bondelaget med

Han er selv med i bondelaget, men sier at han føler at en del av bremsen for en ny ordning har vært der.

– Så ærlig må jeg være. Vi føler ikke helt de har våknet og forstår alvoret i dette. Selvsagt ligger det på myndighetene også, men vi trenger at bondelaget fronter dette. Det er noe jeg vil ta initiativ til fra lokalt hold.

Han presiserer at han ikke vil overdramatisere situasjonen, men mener at det finnes løsninger på problemet, som ikke oppstår for første gang i eggnæringen.

– Det er ikke et alternativ å slutte av. Så gale er det ikke. Vi kan ikke dra det for langt, og jeg vil ikke klage, for vi kommer oss nok gjennom dette.

– Vil dette ha noe å si for forbrukeren?

– De kan i alle fall spise mer egg, ler han.

– Men nei, det slår ikke direkte ut på pris for forbrukeren. At omsetningsavgiften går opp betyr bare at vi som eggprodusenter får mindre betalt.