Eigarane av Outlet Jæren: – Me er avhengige av at outleten ligg i tilknyting til lageret

Dispensasjonen frå gjeldande reguleringsplan går ut i 2020.