Bustadsalet gjekk trått - så tok utbyggjar ein risiko

Sjølv om utbyggjaren lokka med sjøutsikt og kort veg til det meste i Sirevåg, stod ikkje kjøparane i kø til dei planlagde bustadane.