Huset har lege eit halvt år på marknaden, men seljar firar ikkje på rekordkravet på 16 millionar

– Det er eit spesielt hus, og då må me finna ein spesiell kjøpar, seier eigedomsmeklar Bård Birkeland.