Lokale firma vil byggja 150 nye bustader på Varhaug

Block Watne og SI Bygg planlegg ei stor utbygging nær Varhaug sentrum.