Eigedommen kan kun brukast til pelsdyroppdrett – kva nå?

Eigarane av pelsdyroppdrettet på Kalsvarden i Hå ønskjer ei prinsippavklaring om kva framtida kan bringa.