- Eigerøy skole-saka har sett Eigersund på kartet på ein veldig negativ måte

- Det har vore heilt absurd, seier Sven Erik Hetland, representant for ein av Kvia sine underentreprenørar, Sig. Halvorsen.