Kommunen om påstått mislighold fra Kvia: – Risikerer i verste fall å måtte rive utførte arbeider

5. september sendte Eigersund kommune et varsel til Kvia AS om at kontrakten om bygging av nye Eigerøy skole kunne bli hevet. Totalentreprenøren fikk frist til 23. september med å rette forholdene som ble angitt.