Kontrollutvalget stengte dørene før Eigerøy skole-orientering

Rådmannen fikk overtalt utvalgsmedlemmer som i utgangspunktet ville holde møtet åpent.