Tidligere prosjektleder Jannicke Bergh: — Særdeles beklagelig av Eigersund kommune

Tidligere prosjektleder Jannicke Bergh er svært overrasket over Eigersund kommunes snuoperasjon i Kvia-saken. Hun er også fortvilet over at omdømmet til alle de involverte er blitt betydelig svekket de siste ukene.