DRIVKRAFTA: – Eg har alltid hatt kremmarsjela i meg og eit ønske om å starta for meg sjølv.
Snorre Standish Norheim

Ein oljearbeidar med kremmarsjel har bygt eit handelshus styrt frå Bryne med ei omsetning på over 1,5 milliardar

Frå hovudkontoret på Håland leier Dag Leo Vestre Martinsen den største bedrifta på Jæren som du aldri har høyrt om.
Publisert