Eitt år til skulestart: Det er framleis ikkje klart kven som skal gå på denne skulen

Elevar frå Orre og Tu skal gå på Vardheia ungdomsskule, men kva område på Bryne som skal høyra til den nye skulen er ikkje bestemt.