Eldre frå Ogna må flytta til Nærbø: – Uverdig, seier pårørande

Fire eldre som har budd på Olsvoll bu- og velferdssenter, får nytt tilbod ved Hå sjukeheim.